❈HISTORIA❈

ASEAS Historia

Verdis Norton och James Pack hade båda pensionerat sig efter att ha gjort bra ifrån sig i näringslivet. Men de var dock inte helt färdiga med affärer. När de tillsammans fick höra om affärsmöjligheterna som ASEA kunde erbjuda, kände de att det var på tiden att träda tillbaka in på affärsscenen igen.

De grundade företaget tillsammans genom att köpa utrustningen som tillverkar ASEA från ett företag som hade arbetat med teknologin länge utan att lyckas, och som i avsaknad av de finansiella muskler som krävs för att lyfta företaget sålde det vidare. Det speciella med tillverkningsutrustningen var att den producerade ASEA-vattnet med hjälp av en elektrokemisk process där vatten blandas med salt och sedan struktureras på ett speciellt sätt - vilket gav ett spännande resultat eftersom det skapades en stabil lösning med Redox-signalmolekyler som sedan kunde tillföras kroppen.

Efter många år med tester och ännu fler tester, lanserade man äntligen ASEA för tre år sedan. Sedan har det bara gått åt ett håll - uppåt.

Produkten är inget läkemedel och det handlar knappast om en hälsokostprodukt heller. Det vattnet gör, är att det stabiliserar molekyler som när de tillförs kroppen ökar kommunikationen mellan cellerna. Egentligen ska detta inte fungera - men likväl visar testerna att ASEA faktiskt klarar av att stabilisera Redox-signalmolekyler tillräckligt för att kunna intas som dryck.

I dag äger ASEA sin egen produktionsanläggning och säljs på flera olika marknader. Man planerar att bygga en större produktionsanläggning inom kort, samt att utöka huvudkontoret i Salt Lake City.

Att äga sin egen produktionsanläggning är mycket viktigt för att tillvarata den särskilda process som vattnet genomgår innan det kallas ASEA. Tillverkningen av ASEA är arbetskrävande - och innan vattnet kan säljas i de särskilda flaskorna genomgår det 14 steg under den tre dagar långa tillverkningsprocessen."

Varje leverans av ASEA testas i varje steg för att säkerställa att kvaliteten på produkten är som den ska vara. Inte minst hjälper den särskilda flaskan till med att säkerställa detta. Flaskan är gjord av tjock polyeten som inte innehåller några tillsatser - av samma typ som annars skulle kunna användas inom läkemedelsindustrin. Flaskorna är tillverkade för att tåla extrem kyla och värme. Viktigast av allt är dock faktumet att ASEA behåller alla sina egenskaper när det förvaras i denna flaska.

Hittills har företaget använt mer än 25 miljoner dollar på tester av ASEA och den bakomliggande tekniken. Inte minst har man spenderat mycket tid och resurser på säkerhetsstudier för att du som konsument ska kunna känna dig helt säker på att ASEA inte på något sätt utgör en fara för den mänskliga organismen. Allt detta kom igång för att två män som tidigare bara hade arbetat inom traditionellt näringsliv, hittade en unik produkt som de trodde på.